Diclaimer

Disclaimer

Coaching BewustZijn draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom wordt alle mogelijke zorg besteed aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook wordt alle aandacht besteed voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website, en de elektronische diensten die worden aangeboden.

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Coaching BewustZijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Coaching BewustZijn is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Coaching BewustZijn kan niet garanderen dat deze website foutloos werkt en continu toegankelijk is. Dit geldt ook voor andere, op deze website, elektronisch aangeboden diensten. Coaching BewustZijn aanvaardt geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites, die niet door Coaching BewustZijn worden onderhouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Coaching BewustZijn behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coaching BewustZijn. U mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Coaching BewustZijn behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de website en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ik wil je graag helpen

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.