In het verleden heb ik mezelf af en toe de 1e vraag gesteld, die in de afbeelding staat.
Ik wil namelijk zo zuiver mogelijk zijn. Naar mezelf en naar de ander, in vriendschappen en als partner.
Voor mij als hooggevoelige man betekent dit o.a. vertrouwen, toewijding aan de ander, verbinding, eerlijkheid, en een duidelijke communicatie.
Echter, ik werd regelmatig teleurgesteld. Zowel mondelinge als schriftelijke afspraken, of beloftes werden niet nagekomen. Mijn vertrouwen werd beschaamd, onjuistheden verteld, of fijne vriendschappelijke contacten werden zonder reden beëindigd.

Door mezelf die 1e vraag te stellen plaatste ik me, zonder dat ik het in de gaten had, in de slachtofferrol. Een passieve houding waar ik moeilijk uit kwam. Daarbij speelde mijn hooggevoeligheid mee, en legde meer druk op deze rol.

De omslag

Totdat ik me op een avond afvroeg wat de situatie, die op dat moment speelde, mij wilde zeggen.
Direct veranderde mijn gemoedstoestand in een actieve, sterke houding. De emotie en berusting werden snel minder, en ik voelde me krachtig worden.
Dat avondje zelfreflectie was een eyeopener voor me.

Het gevolg was dat ik me meer door mijn intuitie liet leiden, grenzen ging aangeven zie ook 12 tips goed omgaan met je hooggevoeligheid, en een houding kreeg van ‘’Ik vind je aardig/leuk/lief/mooi (afhankelijk van de persoon). Ik laat me echter niet meer verzuipen in mijn emoties en gevoelens. En als we op een bepaald moment zeggen wat we van elkaar verlangen en nodig hebben, ontstaat er een heldere communicatie’’.
Het woord verwachten noem ik bewust niet, want dat kan een druk bij de ander en jezelf leggen, en geeft vaak teleurstellingen.  

Wegen scheiden zich

Een vriendschap of relatie stopt vrijwel altijd als er op energetisch niveau weinig of niets meer wordt gedeeld. In het dagelijks leven betekent het dat mensen veranderen, krijgen andere interesses en bezigheden. Daardoor gaan ze een andere richting uit. Dat geldt voor jou, en/of voor de ander. Soms gaat het vanzelf, soms met moeite, of hoor je opeens niets meer, en is dat niet leuk. Zeker als de één nog een sterke verbinding voelt, en de ander niet (meer). Zie ook mijn blog Voorbij
Als die connectie sterk voelbaar was en nog is, dan blijft die altijd aanwezig. Er wordt echter geen voeding meer aan gegeven. Zie het als electriciteit: de bedrading is goed, maar het licht wordt niet aan gedaan.
En dat is praktisch gezien het einde van het fysieke contact.

Denk aan jezelf

Met dank aan dat avondje zelfreflectie kom ik niet meer in zo’n passieve houding.
Ik hoop dat jij af en toe ook een moment voor jezelf neemt. Van een afstandje neutraal kijken wat er speelt, en wat jouw rol is. Kijk daarbij niet zo zeer naar de ander. Het gaat om jou. En volg jouw weg die bij jou hoort.